BEZOEKADRES

Stationsplein 99-301

1703 WE, Heerhugowaard

CONTACT

T : +31(0) 614816708

E: info@panarchitects.nl

PAN ARCHITECTS
We verlenen volledige architectonische diensten in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers en eindgebruikers, om gebouwen en plekken te creëren die een positieve invloed op het leven van mensen hebben en een genot zijn om te beleven.
PAN Architects heeft veel ervaring in het realiseren van mooie en praktische woningen, uitbreidingen en verbouwingen van huizen in Noord-Holland.
Download het Welkomstpakket voor nieuwe klanten
ONS VERHAAL

PAN Architects, opgericht in 2011, is een prijswinnend architectenbureau dat geleid wordt door Roxana Palfi en Gustavo Nascimento.

We verlenen volledige architectonische diensten in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers en eindgebruikers, om gebouwen en plekken te creëren die een positieve invloed op het leven van mensen hebben en een genot zijn om te beleven. Voor ons gaat architectuur over mensen en dus brengen we ons werk altijd met een scherp gevoel voor empathie en pragmatisme. Ook zijn wij ons bewust van de positieve bijdrage die we vanuit de ruimtelijke discipline aan mensen en gemeenschappen kunnen leveren.
MENSEN
Of het nu gaat om jou, onze klant, andere gebruikers of bezoekers, wij zetten ons in om leefruimte een positieve invloed op mensen te geven. Ruimte komt tot leven als het mensen raakt.
SAMENWERKING
Wij ontwerpen met jou – niet voor jou. Jij staat centraal in onze ontwerpen en maakt integraal deel uit van het ontwerpteam ( je kunt huiswerk van ons verwachten…).
ONTWERP
Ons vertrekpunt is altijd te luisteren naar je behoeften en de essentie van de opdracht helder maken om vervolgens doordachte en vernieuwende ontwerpen aan te leveren. Aan de basis van het succes van ons werk ligt deze persoonlijke maatwerkservice, met de grootste aandacht voor detail en met inachtneming van het programma en budget.
DUURZAAMHEID
Wij hechten waarde aan hoge normen voor milieuprestaties en betrekken ze in elke fase van het project, van de ontwerpfase tot de opleverings- en beheerfase. Samen met onze opdrachtgever komen wij tot oplossingen die economisch haalbaar zijn en duurzaamheid bevorderen.
WELBEVINDEN
In al onze projecten staat de menselijke maat centraal. Dit doen we bijvoorbeeld door het exterieur naar binnen te halen zodat de directe omgeving erbij betrokken wordt, hetgeen telkens een dynamische en toch tijdloze sfeer ademt.

Geen zorgen, we begeleiden je door het architectonisch proces…

Als je ooit van een tocht door de natuur hebt genoten, zal dit vertrouwd klinken. Stel je voor dat de tocht je door grasvlakten leidt, en tegen de tijd dat je besluit te lunchen, welke plek springt dan in het oog? Hoogstwaarschijnlijk zal de perfecte plek om de picknick te houden in de schaduw van een monumentale eik zijn. Als die tocht je daarentegen door een bos zou leiden, zal je keuze hoogstwaarschijnlijk zijn uitgegaan naar een open weide in de zon. Wat deze verlangens drijft is diep menselijk, vanwege het feit dat onze hersenen niet van verveling houden en genieten van de ontsnapping aan eentonigheid. Wie dit concept begrijpt, is geschikt voor het vak van architectuur, aangezien dit een wezenlijk onderdeel is van het doorgronden van de architectonische ruimte.
ONS TEAM
We houden ervan een klein, hecht team te zijn, en we weten zeker dat jij dat ook zult waarderen. We hebben verschillende vaardigheden en perspectieven, maar delen een gemeenschappelijke kijk op de dingen die ertoe doen in de architectuur – en in het leven. Bovendien kun je erop vertrouwen dat degene die de eerste ontwerpschets voor jouw project maakt, ook degene is die de bouwdetails uittekent.

Architectenregister nummer: 1.100715.006

Roxana Palfi
Ir. Architect
Roxana Palfi rondde haar Master of Science in Architecture aan de TU Delft af in 2010. Haar afstudeerproject werd genomineerd voor de Archiprix Award. Haar achtergrond in de wiskunde kenmerkt haar probleemoplossende benadering. Dit is altijd terug te vinden in haar ontwerpen, of het nu gaat om het streven naar de juiste balans in compositie, het optimaliseren van een plattegrond, of de uitwerking van technische aspecten als binnenklimaat en duurzaamheid. Haar ontwerpen worden gekenmerkt door een evenwichtige verhouding tussen emotie en pragmatisme, en de zoektocht naar tijdloze vormgeving die het hedendaagse leven bevordert.

Architectenregister nummer: 1.110401.014

Gustavo Nascimento
Ir. Architect
Gustavo Nascimento studeerde voor tekenfilmanimator aan de Cartoonschool van Rens Benerink (maker van succesvolle Nederlands-Japanse televisieserie ‘Star Street’) in Amsterdam, en voor beroepsfotograaf (afstudeerrichting architectuurfotografie) aan de Fotovakschool van Amsterdam. Na het succesvol afleggen van het toelatingsexamen aan de Kunstacademie van Utrecht, verkoos hij bouwkunde te gaan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam. Gustavo behaalde zijn Bachelor of Architecture en voltooide zijn Master of Science in Architecture aan de TU Delft in 2011. Samen met Roxana Palfi runt hij sinds dat jaar het architectuurbureau. In zijn ontwerpen zit altijd een hoge mate van empathie, waarbij de menselijke maat een onlosmakelijk onderdeel is van het gebouw en de directe leefomgeving.

Overzicht van het proces

Wat is voor jou van belang?

Hoe wil je je huis beleven?

Om alle mogelijkheden van je project optimaal te benutten, is het echt nodig dat je rigoureus een structuur volgt om er zeker van te zijn dat je er al datgene uit kunt halen wat je voor ogen hebt. Daarom hanteren wij de Standaard Taakbeschrijving DNR-STB 2014, een reeks stappen die door de BNA en NLingeniuers wordt aanbevolen. De STB is een beproefde aanpak die – indien zorgvuldig en attent gevolgd tezamen met NEN-normen en NPR-praktijkrichtlijnen – zorgt voor een strak en vlekkeloos proces.
Het is echter niet eenvoudig om er wegwijs in te worden, daarom hebben we het jargon alvast voor je ontrafeld in onze eigen beknopte praktijkgids

Veelgestelde Vragen

Waarom zouden we voor jullie kiezen?

Wij bieden hoogwaardige service met een hoge waarde voor het geld; we zorgen voor een optimale indeling van je woonruimte; we besteden veel aandacht aan materialen en werken ideeën nauwgezet uit tot in de kleinste details; we realiseren (bijna) energieneutrale woningen die je vaste maandlasten zullen verlagen.  Wij zijn trots op onze klantgerichte aanpak, onze creativiteit, aandacht voor details en ons vermogen om kosteneffectieve oplossingen te leveren voor elk project.
Wij doen veel meer dan alleen een bouwplan opstellen. Onze expertise en vakmanschap zullen uw project naar een hoger plan tillen en al uw wensen omzetten in concrete resultaten. Wij bieden een integrale aanpak, van voorontwerp tot aanvraag omgevingsvergunning, van aanbesteding tot oplevering. Wij hebben kennis van geld, constructies en bouwfysica, en weten dat bouwen een kostbare opgave is. Een bouwproject aangaan kan een ontmoedigende ervaring zijn, maar dankzij meer dan 10 jaar professionele dienstverlening zijn wij goed in staat je bij elke stap te begeleiden.

En wat is jullie ontwerpfilosofie?

Bij PAN Architects geloven we dat architectuur verbonden moet zijn met de directe omgeving, functioneel, duurzaam en aantrekkelijk moet zijn. Maar bovenal moet het een leefomgeving creëren met betekenisvolle connecties tussen de bewoner en de ruimte. Als individu, handelend binnen een culturele context, en levend in een duurzame samenleving.
Voor ons draait architectuur om mensen en daarom wordt ons werk altijd uitgevoerd met een scherp gevoel voor empathie en pragmatisme. Onze ontwerpen zijn altijd een uiting van de culturele context waarin ze tot stand komen, een reactie op een maatschappelijk thema of een uitbeelding van een individuele droom. We verkennen toekomstgerichte oplossingen en gebruiken steeds het verschafte inzicht om unieke en doordachte ontwerpen te maken – dat is de belichaming van onze filosofie.

Welke diensten bieden jullie aan?

Wij bieden een integrale aanpak, vanaf het eerste haalbaarheidsonderzoek en vooroverlegplan, via de aanvraag van een omgevingsvergunning, aanbesteding en bouwaanneming tot en met de oplevering. Wij ontwerpen en begeleiden de verbouwing en de bouw van meer- en eengezinswoningen, bedrijfspanden en bedrijfskantoren. In alle gevallen streven wij naar een zeer nauwe, op samenwerking gerichte relatie met onze opdrachtgevers.
Tijdens de ontwerpfase presenteren we goed onderbouwde visies en ontwerpvoorstellen in diverse ontwerpsessies. Daarbij richten we ons niet alleen op de opdrachtgever, maar ook op de interactie tussen verschillende betrokkenen, zoals deskundigen, bewoners en de gemeente. Wij zijn oplossings- en resultaatgericht.
Wij hebben verstand van geld, constructies en bouwfysica en weten dat bouwen een kostbare zaak is. Bij het bepalen van ruimtelijke kenmerken houden we rekening met randvoorwaarden als budget, tijd en gebruikswaarde. Tijdens het hele proces bewaken we het kwaliteitsniveau en schakelen waar nodig andere disciplines in. Het gebruik van samenwerkingstools als BIM en ketenintegratie helpt ons daarbij.
Wij bieden ook het interieurontwerp aan. Wij werken niet op provisie, dus alle ontvangen handelskortingen worden volledig doorgegeven aan de opdrachtgever.

Hoe worden de kosten van je diensten berekend?

Wij brengen de opdrachtgever een vast honorarium (exclusief BTW) in rekening. Dit vaste prijsafspraak wordt uitgesplitst naar de verschillende fasen van het project, zodat het nauwkeurig de soorten werk weerspiegelt die op verschillende momenten in het ontwerp- en bouwproces worden uitgevoerd.
Deze omvatten:
– Indiening van een vooroverlegplan of een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de bevoegde instanties.
– Productie van het technische ontwerp
– Aanbestedingsdiensten
– Diensten tijdens de bouw
Een voorstel voor een vast honorarium wordt meestal gedaan na een eerste overleg met jou over de omvang en waarde van je project.
Vaste honoraria zijn het best geschikt als de omvang van de ontwerp- en bouwwerkzaamheden vanaf het begin duidelijk is omschreven. Een vaste honorariumovereenkomst geeft je ook zekerheid en gemoedsrust dat de totale kosten van je project niet zullen stijgen. Het risico van prijsverhogingen ligt volledig bij de opdrachtnemer, tenzij er kostenverhogende omstandigheden zijn, in welk geval de vaste prijs moet worden aangepast.
Kostenverhogende omstandigheden:
– Wanneer extra werk en diensten nodig zijn voor de voltooiing van het werk maar niet staan opgenomen en gedefinieerd in de overeenkomst, worden deze tegen kostprijs in rekening gebracht.
– Wanneer de omvang van het ontwerp tijdens de uitvoering van de opdracht significant wordt vergroot, wordt een percentage van 7,5% verhoging van het honorarium per 100 m3 extra ontwerpvolume in rekening gebracht.
– Wanneer een al uitgewerkt ontwerp op verzoek van de opdrachtgever wordt verlaten en wordt vervangen door een nieuw te maken ontwerp, worden deze tegen kostprijs in rekening gebracht.
Wij bieden ook interieurontwerp aan tegen 3% van de totale bouwkosten. Wij werken niet op provisie, dus alle ontvangen handelskortingen worden volledig aan de opdrachtgever doorgegeven.

Hoe lang duurt het ontwerpproces?

Het hangt echt af van de grootte en de complexiteit van het project. Elk project is uniek en heeft zijn eigen voorwaarden. Voor de meeste kleine tot middelgrote, eenvoudige woonprojecten nemen we gemiddeld 4-6 weken de tijd om in nauw overleg met jou een ontwerp te maken. Zodra een aanvraag voor een milieuvergunning is ingediend bij de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente, zou je binnen 8 weken na registratie van de aanvraag een besluit moeten ontvangen. Veel factoren kunnen dit proces echter vertragen, bijvoorbeeld als er een uitgebreide WABO voorbereidingsprocedure nodig is of als de gemeente bezwaren krijgt tegen de voorstellen.
De Technische Ontwerpfase kan 4-12 weken duren, afhankelijk van de omvang van het project. Daarna hangt de planning van je project af van de beschikbaarheid van geschikte aannemers om het werk uit te voeren. Als je eenmaal een aannemer hebt die kan beginnen, duurt het meestal 16-24 weken om kleine tot middelgrote huisverbouwingsprojecten te voltooien, en de bouw van een huis duurt meestal 120-150 werkbare dagen als er gebouwd wordt volgens traditionele bouwmethoden.
Zodra een klus aan ons is gegund, stellen we een planning op voor je project en de verschillende fasen ervan. Afhankelijk van de complexiteit van je project zullen we aangeven hoe lang elke fase zal duren en randvoorwaarden stellen voor elke afzonderlijke afsluiting.

Kan ik dit allemaal klaar hebben voor Kerstmis?

Welke Kerstmis?
Klik hier voor meer Veelgestelde Vragen

Klaar om een project te starten?